Bizi biz yapan değerlerimiz

Misyonumuz;


Hastalarımıza çağdaş standartlarda hizmet sunarak, hastanın yaşam kalitesini yükseltirken, hasta haklarını koruyarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sağlayarak tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Vizyonumuz;

Dünya standartlarında üst düzey tedavi kalitesi ile son dönem böbrek hastalığı bulunan hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesini yüksek tutarak, kaliteli hizmetlerimizi din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

Değerlerimiz;

Hasta Haklarına, Topluma, Çevreye, Yasalara, Çalışan Haklarına ve Etik değerlere Saygılı olarak, kaliteli diyaliz hizmeti sunmak ve sağlıkta devamlılığı sağlamak önceliğimizdir.