Kalite Yönetim Sistemimiz

Sağlıkta Kalite Yönetim Standartları ;

Kalite Yönetim Sistemini merkezlerimizde tam olarak uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğimiz ve memnuniyetini arttırmak, sağlıkta kalite standartlarına ( Diyaliz) uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır. Merkezlerimizde kalite çalışmaları, “Kalite Yönetim Birimi” tarafından Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)- Diyaliz Seti çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. SKS işleyişi aşağıda bölümler dâhilinde yürütülmektedir.

1-Kurumsal Hizmetler;


Kurumsal Yapı
Kalite Yönetimi
Doküman Yönetimi
Risk Yönetimi
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Sosyal Sorumluluk

2-Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler;


Hasta Deneyimi
Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3- Sağlık Hizmetleri;


Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Enfeksiyonların Önlenmesi
Laboratuvar Hizmetleri

4- Destek Hizmetler;


Tesis Yönetimi
Otelcilik Hizmetleri
Malzeme ve Cihaz Yönetimi
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Atık Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı

5- Gösterge Yönetimi ;


Göstergelerin İzlenmesi
Kalite Göstergeleri

Kalite Toplantılarımız

Yıl içinde belli zaman aralıklarıyla Kalite Direktörü ve Kalite Yönetim Sorumlularının katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İstenmeyen Olay Bildirimi;

Diyaliz Merkezimizde;
Hasta ve çalışanların güvenliğini tehlikeye atacak, gerçekleşmek üzere veya son anda gerçekleşmeyen ve gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak ve bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasına yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

Bina Turları;


Merkezlerimizde; Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte bina fiziki şartları ve altyapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

Bina turlarında merkezlerimizde ki fiziksel şart ve işleyiş ile ilgili aksamalar tespit edilerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Öz Değerlendirme Süreci;

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz) kapsamında, diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa öz değerlendirme yapılmaktadır.